Pháp Lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN LAM SƠN NEXUS CITY BẮC GIANG

Dự án hiện tại đã có sổ của từng lô.

sổ đỏ lam sơn nexus city

Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: O33.334.6688

 

                0969.31.7989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 033.334.6688

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

 

G

G